1

Jako firma, właściciele i pracownicy czujemy się zobowiązani do poprawy jakości życia poprzez technologie i procesy środowiskowe służące wytwarzaniu naszych produktów, zachowując przy tym wysokie standardy etyczne.

 

ŚRODOWISKO

Celem jest, aby nasza produkcja była jak najbardziej neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla a do końca 2024 roku zmniejszymy nasz ślad węglowy o 10%, inwestując w elektrownie fotowoltaiczne w każdym z zakładów produkcyjnych, instalując turbiny wiatrowe, pompy ciepła, odzyskując energię z procesu ogrzewania i rekuperacji hal oraz inwestycje w zbiorniki na wodę deszczową, minimalizację zużycia surowców oraz optymalizację logistyki i skrócenie łańcuchów dostaw, czy ograniczenie emisji do środowiska poprzez inwestycje w nowoczesne technologie.

SPOŁECZEŃSTWO

Szanujemy i stoimy na straży praw pracowniczych, dbamy o godność i równość, a także bezpieczeństwo pracy oraz wytwarzanych produktów, zdrowie i dobrą atmosferę pracy. Uczestniczymy w akcjach społecznych, wspieramy lokalne (Nidzicki Fundusz Lokalny) i ogólnopolskie organizacje pomocy społecznej.

ZARZĄDZANIE

Na zarządzanie korporacyjne Spółki składają się procedury, standardy i kontrole wdrożone w celu zapewnienia efektywnego zarządzania, usprawnienia procesów decyzyjnych, przestrzegania prawa i regulacji oraz zaspokajania potrzeb interesariuszy zewnętrznych. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów etycznych, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

sustainability