1

În calitate de companie, proprietari și angajați ai STALMOT&WOLMET, ne simțim obligați să îmbunătățim calitatea vieții prin produsele, tehnologiile și procesele de mediu pe care le folosim, precum și să menținem standarde etice și integritate ridicate.

 

MEDIU

Scopul este de a face producția noastră cât mai neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, ne vom reduce amprenta de carbon cu 10% până la sfârșitul anului 2024 prin investiții în centrale fotovoltaice la fiecare loc de producție, instalarea de turbine eoliene, pompe de căldură, recuperarea energiei din procesele de încălzire, și recuperarea halelor și investițiile în rezervoare de apă pluvială, minimizarea consumului de materii prime și optimizarea logisticii și scurtarea lanțurilor de aprovizionare, reducerea emisiilor în mediu prin investiții în tehnologii moderne.

SOCIAL

Respectăm și susținem drepturile angajaților, ne pasă de demnitate și egalitate, securitatea muncii și a produselor, sănătate și bunăstare. Participăm la campanii sociale, sprijinim organizațiile locale și naționale de asistență socială.

ADMINISTRARE

Guvernanța corporativă a Companiei constă în proceduri, standarde și controale implementate pentru a asigura un management eficient, pentru a eficientiza procesele de luare a deciziilor, pentru a respecta legile și reglementările, și pentru a răspunde nevoilor părților interesate externe. Ne angajăm să respectăm standarde ridicate de etică, confidențialitate și securitate a datelor.

sustainability